زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

Home / زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
 1. انجام بررسی ها و مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و مهندسی پی در کلیه پروژه های عمرانی از قبیل مجتمع های صنعتی،کارخانه ها، سد، راه، تونل، فرودگاه، نیروگاه، پالایشگاه، خطوط لوله نفت و گاز، مخازن نفت،پروژه های خطی، ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی و اداری و تجاری و صنعتی، شهرک‌ها و… در ساختگاه‌های خاکی و سنگی و انجام مطالعات جایاب(Site Investigation)  برای پروژه‌های مختلف
 2. اجرای کلیه عملیات حفاری ژئوتکنیکی با دستگاههای با قدرت حفاری بالا در مصالح خاکی و سنگی و ارائه خدمات آزمایشگاهی صحرایی و آزمایشگاهی مکانیک خاک و سنگ و مقاومت مصالح
 3. محاسبات ژئوتکنیکی سازه‌های مختلف برای کلیه طرح‌های عمرانی با توجه به اختصاصات هر طرح و تعیین مقاومت باربری و تنش مجاز و میزان نشست برای انواع پی‌های منفرد و نواری و گسترده و شمع‌ها و مطالعات و محاسبات دیوارهای حائل و سازه‌های نگهبان (Retaining Walls)
 4. انجام نمونه‌گیری‌ها و آزمایشات مقاومت مصالح بتن، فولاد و مصالح ساختمانی برای کنترل کیفی پروژه‌های در حال احداث و طراحی مقاوم سازی سازه‌های موجود و همچنین استقرار آزمایشگاه‌های محلی خاک و بتن
 5. انجام مطالعات و محاسبات و ارائه توصیه‌های فنی و اجرایی برای عملیات بهسازی و ترمیم زمین‌های دارای مقاومت باربری کم و نشست زیاد (Ground Improvement)
 6. انجام مطالعات لرزه‌خیزی و برآورد ریسک خطر زمین‌لرزه در سایت‌ها و پروژه‌های عمرانی مختلف و برآورد شتاب بیشینه و شتاب مبنا و طیف پاسخ طرح
 7. انجام آزمایشات لرزه‌نگاری سطحی و درون‌چاهی جهت تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی خاک در حالت دینامیک
 8. انجام مطالعات مسیریابی و زمین‌شناسی مهندسی در پروژه‌های خطی از قبیل خطوط لوله نفت، گاز و آب و همچنین خطوط انتقال نیرو و تهیه پلان و پروفیل‌های طولی و عرضی
 9. تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی
 10. مسیریابی خطوط انتقال نیرو
 11. مطالعات زمین شناسی شهری
 12. شناسایی محلی (حفر گمانه های اکتشافی، آزمایش های محلی)
 13. ارائه روش و اجرای پروژه های بهسازی زمین  (Nailing, Ischobeck, Pile, Micropile, Grouting, Jetgrouting & … )
 14. استقرار واحد های آزمایشگاهی صحرایی و کنترل کیفیت عملیات اجرایی (خاک، بتن، آسفالت)
 15. طراحی و اجرای دیوارهای حائل و سایر سازه های نگهبان
 16. مطالعه و طراحی پروژه های پیچیده و خاص ژئوتکنیکی