آغاز به کار عملیات اکتشاف معدن شرکت آرین زمین فیدار در استان های مختلف جهت پیشبرد شعار رونق تولید

Home / آغاز به کار عملیات اکتشاف معدن شرکت آرین زمین فیدار در استان های مختلف جهت پیشبرد شعار رونق تولید

آغاز به کار عملیات اکتشاف معدن شرکت آرین زمین فیدار در استان های مختلف جهت پیشبرد شعار رونق تولید

شرکت آرین زمین فیدار در جهت انجام مطالعات اکتشافی و عملیات صحرایی در زمینه اکتشاف معدن در بیش از ۶  استان کشور به طوری است که در سال جدید با توجه به شعار مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید با جدیت بیشتری صورت می گیرد. امید است تا با اکتشاف منابع جدید معدنی گام موثری در جهت کمک به بیرون رفت کشور از رکود و تحقق شعار رونق تولید برداشته باشد.

Leave a Comment