ابزار و ادوات ژئوفیزیکی

Home / ابزار و ادوات ژئوفیزیکی
 1. دستگاه ژئوالکتریک یک کاناله RS-888q
 2. دستگاه ژئوالکتریک و ای پی دو کاناله IPRSw-888
 3. دستگاه گیرنده ۱۰ کاناله IP مدل GDD
 4. دستگاه فرستنده IP با توان ۳۶۰۰w مدل  GDD
 5. دستگاه ژئوالکتریک ABEM مدل SAS1000
 6. تجهیزات جانبی عملیات ژئوالکتریک
 7. دستگاه لرزه نگار درون چاهی مدل SPSEISw
 8. سوند درون چاهی مدل SPS3
 9. دستگاه لرزه نگار ۱۲ کاناله مدل RAS-24
 10. دستگاه لرزه نگار مدل ABEM-MK6
 11. دستگاه مگنتومتر مدل GSM-19T
 12. ژئوالکتریک یک کاناله مدل SDR500-DL
 13. ژئوالکتریک GEOMATIVE GD-10 D.C
 14. دستگاه مگنتومتر WCZ-1
 15. دستگاه لرزه نگار ۲۴ کاناله PASI