ابزار و ادوات ژئوتکنیکی

Home / ابزار و ادوات ژئوتکنیکی
  • دستگاه حفاری D750
  • دستگاه حفاری Aker
  • موبیل دریلLKB
  • لانگر ۳۴
  • پمپ آب بن رویال
  • تجهیزات لازم و پرسنل مجرب جهت عملیات صحرایی و تجهیز آزمایشگاه محلی